nhadatdaknong.vn

Chính sách

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc liên hệ thông tin mua bán bất động sản của quý khách. Chúng tôi lưu trữ bất kỳ thông tin nào quý khách nhập trên website hoặc gửi đến Chúng tôi. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho nhu cầu từng khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với quý khách khi cần thiết.
 • Ngoài ra, các thông tin được lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau. Khi quý khách liên hệ cung cấp thông tin tại website chúng tôi, quý khách sẽ phải cung cấp các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, và nội dung liên hệ.Website chúng tôi có thể chứa các đường link dẫn đến những website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của họ hoặc thông tin cá nhân mà quý khách chọn chia sẻ với họ. Lưu ý: Thông tin quý khách trực tiếp gửi đến các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, chẳng hạn bất kỳ bên nhà cung cấp nào trên website của chúng tôi hoặc các website khác quý khách bắt gặp trên Internet (kể cả những trang trong cùng hệ thống) có thể phải lệ thuộc vào những quy định khác nhau về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin. Chúng tôi khuyến khích quý khách tìm hiểu và đặt câu hỏi trước khi để lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba.

  Khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, quý khách mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới và những chương trình khuyến mãi của Chúng tôi.

 • Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
 • Liên lạc với quý khách trong một số trường hợp đặc biệt.
 • Nhận diện khách hàng đến thăm website.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu thông tin của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu từ phía quý khách về việc xóa bỏ.

 • Ngoài ra, mọi thông tin này sẽ được lưu trữ trên hệ thống kiểm soát, máy chủ của chúng tôi.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • Những thông tin của quý khách chỉ được sử dụng theo đúng nội dung nhu cầu của quý khách khi gửi thông tin đến chúng tôi.

 • Thông tin sẽ được sử dụng cho cá nhân hoặc tổ chức được tiếp cận chỉ khi có sự đồng thuận của công ty và quý khách hàng.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

 • Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất động sản An Trần

 • Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
 • Email: daknongbds@gmail.com
 • Số điện thoại: 0945.776.966

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

 • Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

 • Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân quý khách và không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của quý khách. Trừ những trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng, pháp luật, hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp dữ liệu thông tin của quý khách. Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin cá nhân của quý khách khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của chúng tôi và các bên thứ ba khác.

 • Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba nào khác mà không được sự đồng ý của quý khách. Trong trường hợp bất khả kháng như bị hacker tấn công, chúng tôi sẽ thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời
 • Quý khách khi liên hệ cung cấp thông tin cần khai báo đầy đủ thông tin cá nhân như Họ tên, địa chỉ liên lạc, Email, điện thoại… và tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã cung cấp. Trong trường hợp những thông tin kê khai ban đầu không chính xác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của quý khách.
 • Mặc dù Chính sách Bảo mật đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.